• AnneloesVanDeest

'Goed scheiden kan echt'

Advertorial

WOUDENBERG Mensen gaan niet voor niets scheiden. Anneloes van Deest zegt daarover: ,,Er zit pijn en verdriet bij mensen die gaan scheiden. Scheiden staat dan ook in de top 3 van meest stressvolle gebeurtenissen in het leven. Elke pijler in het leven wordt onzeker: wonen, werk en relatie. Alles staat tijdens deze periode onder grote emotionele druk. Ik ontzorg en bied rust. Ik help mensen om stap voor stap te komen tot goede en werkbare afspraken waar beiden mee verder kunnen.''

Van Deest is mediator en ADR-Scheidingsspecialist. ,,Als mediator heb ik de kennis en vaardigheden om de psychologische en emotionele kant van een scheiding te begeleiden. Tijdens mijn opleiding tot Scheidingsspecialist heb ik de nodige kennis opgedaan van alle financiële, fiscale en juridische aspecten die een rol kunnen spelen bij een scheiding. Hierdoor heb ik alles in huis om mensen van A tot Z te begeleiden in hun scheidingsproces. Ik vind het belangrijk om een scheiding goed te regelen, met aandacht voor zowel de inhoudelijke als de emotionele kant. Ik hoor en lees nog te vaak dat mensen, zonder dat ze dat willen, in een vechtscheiding belanden. Ik ben ervan overtuigd dat het anders kan."

KINDEREN ,,Scheiden is niet alleen voor de ouders een emotionele periode, zeker ook voor de betrokken kinderen", aldus Van Deest. ,,Daarom maak ik mensen er graag bewust van dat goed scheiden echt kan.

Ik bedoel daarmee dat je de scheiding goed regelt voor jezelf én voor de kinderen. Als ouders gaan scheiden, komt er een einde aan hun partnerrelatie, echter als ouders blijven ze aan elkaar verbonden. Ik help mensen graag om de partnerrelatie op een goede manier af te sluiten zodat ze als ouders, samen met hun kinderen, verder kunnen. Sinds kort is Anneloes ook kindercoach van het progamma De Kinderen Scheiden Mee. Dit is een laagdrempelige, kortdurend en preventief programma. Tijdens de scheidingsperiode, gevuld met onzekerheden, draagt dit programma voor kinderen en hun ouders bij aan het voorkomen en verminderen van problemen voortvloeiend uit de scheiding. Met deze bewezen methodiek wordt de verwerking van de scheiding zo goed mogelijk op gang gebracht. Juist ook de ouders worden hierbij betrokken, om ook de communicatie tussen beide ouders en het kind bij scheiding te versterken en handvatten aan te reiken. Ieder kind in scheiding verdient deze laagdrempelige en preventieve aandacht. Dit programma biedt kinderen en ouders een steuntje in de rug tijdens en na de scheiding."

OUDERSCHAPSPLAN In de praktijk komen mensen geregeld met de vraag: 'Kunnen we ons gemaakte ouderschapsplan wijzigen?'. De redenen zijn uiteenlopend. De eerder gemaakte afspraken passen niet meer bij de leeftijd van de kinderen of er is een wijziging in de situatie bij vader of moeder thuis die vraagt om een aanpassing. Het antwoord is: ,,Ja dat kan zeker!" Vaak is een gesprek al voldoende om met elkaar te komen tot nieuwe afspraken. Ook hiervoor kunnen betrokkenen bij Anneloes van Deest terecht.

RELATIE-MEDIATION Soms is het nog niet helemaal duidelijk of mensen willen scheiden. Als mensen twijfelen aan hun relatie is relatie-mediation een manier om inzicht te krijgen in de vraag of de relatie nog te redden is of dat het toch beter is om uit elkaar te gaan. Het doel van relatie-mediation is om in een korte tijd inzicht te krijgen in gedrag, patronen en emoties. De praktijk laat zien dat inzicht vaak zorgt voor meer begrip, dat geeft ruimte om te kijken naar mogelijke aanpassingen en veranderingen.

PAKKET Anneloes van Deest biedt op deze manier een zo breed mogelijk pakket aan voor mensen die gaan scheiden.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden die Van Deest biedt, kan terecht op haar website: www.bureaudeschakel.nl.