'Zuinig zijn op dialoog over vluchtelingen'

WOUDENBERG Op diverse plaatsen in het land worden volksvertegenwoordigers bedreigd. Burgemeester Cnossen sprak de hoop uit dat het raadsdebat over dit onderwerp en de aanloop naar de crisisopvang in Woudenberg op een respectvolle manier verloopt.

In overleg met de voorzitters van alle fracties was besloten om de raadsvergadering van afgelopen donderdag met deze wens te beginnen. Burgemeester: ,,We moeten zuinig zijn op de vrijheid om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen. Respect voor elkaars overwegingen staat hierbij voorop."

De raad staat achter het besluit van de gemeente voor het aanbod van tijdelijke opvang van 150 asielzoekers in De Camp. Over de huisvesting van de zogenaamde statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, hadden PvdA en SGP wel vragen. Iedere gemeente heeft de opdracht om een aantal statushouders in de gemeente te huisvesten. Door de enorme toestroom van vluchtelingen zal dit de komende jaren structureel toenemen. Voor 2015 lag er een taak voor huisvesting van tweeëntwintig statushouders/gezinnen.

Wethouder Pieter de Kruif gaf aan dat voor vier gezinnen nog huisvesting gezocht moet worden, wat zeker de komende maanden gaat lukken. Voor de eerste helft van 2016 gaat het om vijftien gezinnen. Wils van der Steen (PvdA) verwacht echter dat dit aantal explosief zal toenemen vanaf de tweede helft van 2016. Samen met de SGP maakt hij zich zorgen over de druk op de sociale woningvoorraad en de vraag of deze toename niet ten koste gaat van lokale woningzoekenden. Wethouder Pieter de Kruif kondigde aan dat Woudenberg samen met een aantal andere gemeenten in regioverband een projectleider heeft aangetrokken, die alternatieve mogelijkheden voor huisvesting van statushouders in beeld gaat brengen.

* Lees meer over de opvang van vluchtelingen in De Woudenberger van dinsdag 3 november.