Woudenbergers samen aan de slag voor betere speelruimten

WOUDENBERG Voor de zomervakantie stemde de gemeenteraad in met het Actieplan spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg. Tijdens de vakantie zijn de voorbereidingen getroffen. Eind september gaan schoolkinderen samen met de gemeente aan de slag, om de speelruimten in Woudenberg te vernieuwen en verbeteren.

Wethouder Pieter de Kruif: ,,De gemeente wil de speelruimten aanpassen op de hedendaagse kijk op spelen, vooral de kijk op spelen van kinderen zelf. Wij nodigen jeugd en jongeren in Woudenberg uit om mee te denken en ideeën te delen via een KinderKlankBord op school, of via de bijeenkomst voor middelbare schooljeugd bij JeugdPunt, eind september. Samen gaan wij de speelruimten leuker, fijner en beter maken!"

KINDERKLANKBORD Samen met de gemeente gaat de Woudenbergse jeugd de wijk in om nieuwe plannen voor de bestaande speelruimten te maken. Schoolkinderen zijn uitgenodigd voor deelname aan het KinderKlankBord, dat van start gaat in de laatste week van september.

De activiteiten van het KinderKlankBord bestaan uit een rondgang met kinderen langs de speelruimten in de buurt, het invullen van de Speelenquête (vanaf groep 4) en het tekenen, knippen en plakken van een buurtplattegrond, in de klas of met buurtgenoten.

MEEDENKEN Middelbare schooljeugd denkt mee aan inrichting van nieuwe speel- en buitenruimten, in samenwerking met het jongerenwerk (JeugdPunt). Op dinsdagmiddag 29 september vindt er een bijeenkomst plaats waarin ook de specifieke wensen en behoeften van de Woudenbergse tieners in kaart worden gebracht.

Voor vragen of suggesties met betrekking tot het nieuwe speelruimtebeleid, kunnen scholen en inwoners contact opnemen met Démiencke Brinkman van gemeente Woudenberg, via tel. 14033 of via d.brinkman@woudenberg.nl