• Archief BDUmedia

Woudenberg versnelt bouw sociale huurwoningen

WOUDENBERG Door de bouw van twintig sociale gezinswoningen naar voren te halen kan de gemeente Woudenberg aan de taak voor huisvesting van vergunninghouders blijven voldoen en ook andere woningzoekenden helpen. Aanleiding voor deze versnelde bouw is het verwachte aantal vergunninghouders dat de gemeente jaarlijks moet huisvesten en het recent uitgevoerde woningonderzoek. Hieruit blijkt dat ook in de toekomst er behoefte blijft aan goedkopere gezinswoningen in Woudenberg.

Door de grote toestroom aan vluchtelingen in Nederland moet de gemeente Woudenberg mogelijk een groter aantal vluchtelingen met een verblijfsstatus woonruimte bieden. Het Rijk bepaalt hoeveel. De landelijke inschattingen over het aantal vergunninghouders dat gemeenten ieder jaar een thuis moeten bieden wisselen sterk. Om plaats te bieden aan deze mensen hebben Vallei Wonen en de gemeente Woudenberg de afgelopen maanden samen onderzocht waar de verwachte vergunninghouders zouden kunnen gaan wonen. Omdat de aantallen nog niet bekend zijn hebben zij verschillende scenario's uitgewerkt.

Bij dit onderzoek stonden de uitgangspunten zoals deze geformuleerd waren tijdens de bewonersavond 'Thuis in Woudenberg' centraal. Zij hebben gekeken hoe zij verdringing konden voorkomen, deze nieuwe inwoners zoveel mogelijk konden spreiden over de gemeente, dat er gezorgd kan worden voor een goede begeleiding en integratie en de gemeente het aantal vergunninghouders kan huisvesten waartoe zij verplicht is vanuit het Rijk.

RUIMTE Wethouder Pieter de Kruif geeft aan: ,,Door het bijbouwen van extra goedkopere gezinswoningen hopen we op relatief korte termijn ruimte te creëren in onze woningvoorraad. Hierdoor voorkomen we verdringing en kunnen deze nieuwe Woudenbergers verspreid over de gemeente gaan wonen.''

Voor grotere aantallen alleen reizende vergunninghouders zoekt de gemeente Woudenberg tijdelijke oplossingen zoals woonunits of kamers in eengezinswoningen. De gemeente zet zich samen met Vallei Wonen en Vluchtelingenwerk in om deze nieuwe inwoners te ondersteunen om zo goed en snel mogelijk te integreren in ons dorp. Om extra woningen te realiseren met goede begeleiding van vergunninghouders, is geld nodig.

BESLUIT Het voorstel wordt op dinsdag 7 maart as. behandeld in de raadscommissie. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 20.00 uur. Op 23 maart neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Meer informatie is te vinden op www.woudenberg.nl.