• De huidige sfeerverlichting in het cetrum van Woudenberg. Van sfeer is volgens veel inwoners geen sprake.Reden voor DES en PvdA-GL om een handtekeningenactie te organiseren.

    Joke van der Heide

Petitie voor 'echte' feestverlichting in centrum Woudenberg

WOUDENBERG  Veel inwoners en de ondernemersvereniging DES vinden de grondverlichting onder de leibomen in het centrum niet feestelijk genoeg. Daarom organiseert de DES samen met de PvdA-GL een handtekeningenactie om de gemeente kenbaar te maken dat zij in de Sint- en Kerstperiode ‘echte’ feestverlichting willen net als in de buurdorpen. 

In de petitie roepen zij de gemeente op om in mogelijkheden te denken en toe te geven dat de grondspots niet sfeervol genoeg zijn tijdens de feestdagen, ook niet in kerstkleuren. Inwoners spraken deze wens al direct vanaf de herinrichting van het centrum uit. Dit voorjaar heeft de DES het opgepakt. De DES kwam met het idee om de feestverlichting te plaatsen op de 20 voetjes die bevestigd zijn op de frames van de leibomen. Hiervoor kreeg de DES echter geen vergunning van de gemeente. 

Woordvoerder Bert Geijtenbeek vertelde begin september in De Woudenberger dat de gemeente als reden aan heeft gegeven dat door de hoogte van de verlichting omwonenden nog minder zicht op de straat zouden hebben. De DES tekende op 12 september bezwaar aan tegen dit besluit via de Commissie Behandeling bezwaarschriften. Zij voelde zich hierbij gesterkt door de uitkomsten van een onderzoek onder de omwonenden, waaruit is gebleken dat 90 procent enthousiast is over het initiatief.

Moniek van de Graaf (PvdA-GL) vertelt: ,,De commissie oordeelde dat de gemeente haar bezwaren beter moet motiveren en vroeg de gemeente om de uitslag van de enquête en de belangen van de ondernemers in hun motivatie mee te nemen. Op verzoek van de DES hebben de gemeente en ondernemers vervolgens om de tafel gezeten. Helaas bewoog de gemeente opnieuw niet mee.”

 Als reactie geeft de gemeente aan te begrijpen dat verlichting in deze donkere dagen zorgt voor sfeer en gezelligheid in het centrum en dat de gemeente juist daarom met de ondernemers gekeken heeft naar mogelijkheden om het centrum aan te kleden met feestverlichting. Zij benadrukt dat er daarbij wel rekening gehouden moet worden met de veiligheid en leefbaarheid van het centrum en daarom niet alles zomaar kan. Uitstekende feestverlichting kan volgens de gemeente leiden tot belemmeringen en daarmee gevaar opleveren. De gemeente wil echter niet de deur dicht gooien richting de ondernemers en noemt opnieuw de grondspots als sfeervolle en veilige optie. Het bevestigen van verlichting aan de gevels wordt ook genoemd. 

,,Doordat de panden niet in één lijn staan, geeft dit geen eenduidig beeld en zichtlijn, wat wel geldt voor de leilindes”, geeft Moniek van de Graaf als reactie. Dinsdag staat dit onderwerp op de agenda van de commissievergadering.

De petitie staat op petitie.nl .