• Joke van der Heide

Wat merkt de burger van stijging zorgkosten in Woudenberg?

WOUDENBERG In de najaarsnota wordt duidelijk dat de zorgkosten niet met de eerder in de begroting genoemde 225.000 euro zullen stijgen, maar dat het college een stijging verwacht van 450.000 tot 550.000 euro. Dit leidt niet alleen tot een verwacht begrotingstekort, maar de vraag is ook of en wat de Woudenbergers hiervan gaan merken.

Joke van der Heide

 

Hier draaide de discussie om in de raad van afgelopen donderdag. Michel Hardeman (CDA) citeerde wethouder Pieter de Kruif uit de commissievergadering, eerder deze maand. ,,De kwaliteit van de zorg gaat niet minder worden, maar de zaken zullen wel anders gestructureerd worden", beloofde de wethouder. Hardeman heeft echter het gevoel dat met de zeven, door het college genoemde, eerste maatregelen dit enorme te kort niet kan worden opgevangen.

 

DUIDELIJKHEID PvdA, CDA en SGP kwamen met een motie om meer duidelijkheid te krijgen over wat deze maatregelen inhouden en wat de effecten voor de zorgvrager zullen zijn. Bijna alle raadsfracties willen niet snijden in de zorg en willen dat de noodzakelijke zorg geleverd wordt. De motie werd unaniem aangenomen en het college komt uiterlijk 25 januari met het memo. De wethouder benadrukte wel dat het vaststellen van deze maatregelen een bevoegdheid is van het college en dat een aantal maatregelen al  van start is gegaan.

De enorme overschrijdingen sluiten aan bij het landelijke beeld. Ze zitten vooral in de jeugdzorg, in de behandeling van autisme, ADHD, een hogere dan landelijke doorverwijzing voor kinderen met  dyslexie, respijtzorg en hoge specialistische GGZ jeugdzorg. Marco van de Hoef (GBW) stelde dat het positief is dat meer mensen de zorg weten te vinden. De zorg dichter bij de mensen brengen was tenslotte het doel van de decentralisatie. Hans Barelds (VVD) gaf aan dat zijn fractie alle begrip heeft voor het college. ,,Het is geen eenvoudige taak. Het college moet roeien met de riemen die het heeft. Ontbrekende cijfers en veel onzekerheden maken het niet makkelijk en met deze riemen doen ze het goed."

 

REALISTISCH In de commissie legde de wethouder al uit voor welke problemen het college staat. ,,Het gaat bij de kosten om p x q, waarbij p de indicatie voor prijs van de behandelingen is. Die weten wij, maar q is het aantal behandelingen, en daar hebben wij geen grip op. Daarbij is het wettelijk geregeld dat zorgaanbieders uiterlijk binnen vijf jaar hun factuur kunnen indienen. ,,Er was ook discussie of het juist was dat het college de zorgkosten buiten het financieel overzicht van de Najaarsnota houdt en alleen als toelichting vermeldt. Nu lijkt het alsof er een positief resultaat is van 245.472 euro. ,,Wij moeten een realistisch beeld aan de inwoners presenteren. Zij moeten weten wat voor te kort er boven ons hoofd hangt", aldus Van den Dool. Niet alle fracties vonden het nodig om dit op te nemen in het financieel overzicht, maar waren net als het college wel akkoord.

Barelds stelde tot slot de vraag of de stijgende zorgkosten in de toekomst toch wel tot pijnlijke bezuinigingen

zullen moeten leiden en of dan dat de kwaliteit van de zorg wel gelijk kan blijven.