VVD-fractie Scherpenzeel woedend over amendement coalitiepartijen

SCHERPENZEEL De fractie van de VVD in de Scherpenzeelse gemeenteraad is uit zijn dak gegaan van een amendement op de Kadernota, dat coalitiepartijen CU, SGP en CDA willen inbrengen in de raadsvergadering van aanstaande donderdag.

In het amendement, dat als concept is rondgestuurd aan de raadsleden, wordt voorgesteld om donderdag niet - zoals door het college voorgesteld - in te stemmen met de kadernota, de beleidsvoornemens, het meerjarenperspectief en het bijbehorende dekkingsvoorstel, maar hiervan slechts kennis te nemen. De coalitiepartijen beargumenteren dat het nu niet het juiste moment is om in te stemmen met genoemde punten omdat deze zaken in september weer ter discussie staan wanneer de raad zich moet gaan buigen over bezuinigingsvoorstellen.

Volgens de fractie van de VVD beperkt de coalitie hiermee de begrotingsrechten van de gemeenteraad. Voorman Gerrit Dijkstra en VVD-commissielid Berrie van der Heide wijzen erop dat de Kadernota bedoeld is als leidraad voor het college voor de definitieve begroting die zij in het najaar moeten gaan presenteren. Wanneer er over de Kadernota, zoals door de coalitiepartijen voorgesteld, donderdag geen besluitvorming meer plaatsvindt kan de raad volgens de VVD-ers haar kaderstellende taak niet uitvoeren. ,,De coalitiepartijen lopen hiermee vrijwillig aan de leiband van het college'', zo laat men in een persbericht 'op poten' weten. Aangekondigd wordt dat de fractie tijden de raadsbehandeling van aanstaande donderdag nog een ultieme poging zal doen om ook de coalitiefracties (die een raadsmeerderheid hebben) ervan te overtuigen dat een ordentelijke begrotingscyclus een groot goed en zeer belangrijk is.

Lees HIER de volledige tekst van het persbericht van de VVD.