• Joke van der Heide

Vragen over herinrichting centrum en lof over positief saldo

WOUDENBERG  De behandeling van de Jaarrekening en Kadernota leidde niet tot pittige debatten. Lof was er over het positieve saldo. Vragen waren er over de accountantsverklaring, kosten voor de herinrichting van het centrum en over een beperkt aantal punten in de Kadernota.

Joke van der Heide

 

Bij de behandeling van de jaarrekening stelde de SGP en PvdA de vraag of er nog een goedkeurende verklaring van de accountant komt. Vorig jaar kon de accountant geen volledige goedkeuring geven op de jaarrekening, omdat er cijfers vanuit de gemeente Amersfoort over de zorg ontbraken. Op hun vraag gaf wethouder Gijs de Kruif aan dat de cijfers vanuit Amersfoort en de verklaring van de accountant van de gemeente Amersfoort binnen zijn. Nu is het deze week nog wachten op cijfers vanuit Scherpenzeel met betrekking tot belastingen.

Wim Merkens (GBW) had inhoudelijk een vraag over de jaarrekening. Hierin is 3,5 miljoen opgenomen voor niet strategische gronden. Merkens was benieuwd wanneer deze gronden kunnen worden omgezet in harde euro's. De wethouder vertelde dat de gemeente voor de Landaasweg in onderhandeling is en over de Laagerfseweg nog aan het denken is. Voor de gronden op Strubbelenburg zijn nog geen plannen.

HenkJan Molenaar (SGP) was benieuwd naar de eindafrekening voor de herinrichting van het centrum. Tussentijds werd er volgens Molenaar de indruk gewekt dat het geheel goedkoper uitviel en daarom ook het Poortplein kon worden aangepakt. Dit blijkt volgens Molenaar niet uit de jaarrekening. De wethouder reageerde dat er in de jaarrekening nog een tussenstand staat. ,,Zoals het er nu uitziet komen we rondom de begroting uit, waarbij rekening is gehouden met een subsidie van de provincie van 535.750 euro."  Voor de herinrichting van het centrum heeft de raad een budget goedgekeurd van 1,5 miljoen, inclusief de subsidie van de provincie.

In de raad van 6 juli zullen de politieke partijen verder debatteren over de kosten voor de Omgevingswet, armoedebestrijding onder kinderen, woonlasten, speelvoorzieningen, stijging personeelskosten en samenwerkingsmogelijkheden met Food Valley.

 

VERLAGING OZB Tijdens de debatten werd er al toenadering gezocht door de VVD met het CDA, die in haar algemene beschouwingen heeft aangegeven een voorstander te zijn van verlaging van de OZB. Op dit voorstel kreeg de VVD vorig jaar geen medestanders. Ook in de PvdA zag De Man een mogelijke medestander, omdat deze fractie in haar algemene beschouwingen de hoge woonlasten aankaartte.

SGP en CDA kregen kritiek op hun voorstel om een onderzoek te doen naar meer samenwerking met Food Valley. Het college, maar ook de meeste partijen begrepen de noodzaak van een onderzoek niet. Als zelfstandige gemeente zoekt Woudenberg waar nodig de samenwerking op met andere gemeenten. Dit gebeurt ook al met Food Valley gemeenten. De ICT van de gemeente Woudenberg is bijvoorbeeld ondergebracht bij de gemeente Veenendaal. Daar is volgens het college verder geen onderzoek voor nodig.