• Het Woudenbergse nieuwjaarfeest dat 2019 inleidde. Door gemeentelijke bezuinigingen dreigt het voorbestaan ervan in gevaar te komen.

    Bjorn de Jong

Voortbestaan Woudenbergs Nieuwjaarsfeest in gevaar

WOUDENBERG Het Woudenbergse college van burgemeester en wethouders heeft in de begroting 2020-2023 bezuinigingsvoorstellen gedaan van 287.000 euro. Wanneer zoals bij het nieuwjaarsfeest het totale subsidiebedrag wordt wegbezuinigd, komt het voortbestaan ervan in gevaar.

Joke van der Heide

Organisator van het nieuwjaarsfeest van het afgelopen jaar en komend jaar, Bjorn de Jonge, was één van de insprekers bij het raadsdebat over de bezuinigingsvoorstellen. Voor hem betekent het persoonlijk dat er zonder subsidie geen nieuwjaarsfeest meer kan komen. Hij verwacht ook niet dat er andere partijen in het gat zullen springen.

Met veel passie vertelde hij waarom hij vorig jaar, nadat er rondom de jaarwisseling van 2017-2018 geen nieuwsjaarfeest was geweest, besloot om dit mooie muziekevenement voor en door Woudenbergers te gaan organiseren. In dat jaar had hij zelf een kleiner feest georganiseerd in een plaatselijke horecagelegenheid. Hij vond het echter jammer dat het nieuwjaarsfeest er niet meer was en hoorde dat ook om hem heen.

Door 5 euro entree te vragen, naast de 10.000 euro subsidie van de gemeente, koos hij voor een iets andere opzet. Dit beperkte entree bedrag was geen probleem. Binnen één week waren de 1.000 kaarten uitverkocht. Voorverkoop betekende wel dat er deze editie voornamelijk jongeren waren. Dit was voor GBW reden om eerder dit jaar bij de andere politieke partijen te polsen of er draagvlak zou zijn om het subsidiebedrag te verhogen, zodat het feest weer gratis zou zijn en ouderen spontaan konden langskomen.

De Jonge legde de raad uit dat zonder subsidie het entreebedrag 15 a 20 euro moet zijn. Dat is volgens hem te veel voor een feest waar de piek van het aantal bezoekers ligt tussen 1 en half vier 's nachts. Dit bedrag vraagt ook om duurdere artiesten en leidt volgens hem tot minder bezoekers. De Jonge betoogde het besluit te heroverwegen vanwege het grotere plaatje. Naast het feit dat het feest rond 2007 met succes is geintroduceerd om vernielingen tijdens de oudejaarsnacht tegen te gaan stelde hij dat het feest ook voor goodwill en verbinding zorgt.

Uit het latere debat bleek dat zelfs GBW, de partij die eerst meer budget beschikbaar wilde stellen, uiteindelijk zich niet sterk zal maken voor het behoud van het subsidiebedrag voor het nieuwjaarsfeest. ,,Het gaat maar om één avond", stelde Van de Hoef. Dan vindt zijn fractie andere punten belangrijker. Hij sprak de hoop uit dat De Jonge creatief zelf op zoek zou gaan naar sponsors. Jhony Stalman, ooit mede-organisator van het nieuwjaarsfeest via de voetbalvereniging opperde het voorstel dat de feesttent tussen kerst- en oud & nieuw blijft staan, zodat er meer activiteiten kunnen worden georganiseerd, waardoor de vaste lasten verdeeld kunnen worden. Een goed idee vond De Jonge alleen heeft hij niet nog meer vrije tijd om zich in te zetten voor andere evenementen in deze periode.