• Joke van der Heide

College betreurt grote misser

WOUDENBERG Dat Woudenberg als kleine en zelfstandige gemeente de belastingadministratie uitbesteedt, ontslaat de gemeente niet van de eigen verantwoordelijkheid richting de inwoners, stelde de politiek tijdens het debat afgelopen dinsdag. De raad had moeite met de tweede grote misser van dit jaar op het gebied van de OZB-aanslagen en maakt zich grote zorgen over de afhandeling richting de betrokken inwoners en bedrijven.

Joke van der Heide

Wethouder Anita Vlam vond ook dat de eindverantwoordelijkheid bij de gemeente als opdrachtgever ligt. ,,Het moet voor onze inwoners niet uitmaken of de belastingen worden uitbesteed aan Scherpenzeel of straks aan Veenendaal", reageerde zij. Zij begreep goed dat de raad dit onderwerp op de agenda had gezet en gaf aan dat het college het feit dat in 2017, 2018 en 2019 belastingaanslagen 'vergeten' zijn, betreurt. ,, Het college staat voor een betrouwbare overheid en daar hoort zorgvuldigheid van belastinggegevens bij", benadrukte zij.

STEVIGE ACTIES Het college heeft dan ook, zoals de wethouder het aangeeft, 'stevige acties' ingezet om de problemen te herstellen en te zorgen voor een goede overgang van de WOZ-administratie naar Veenendaal. ,,Vier man sterk is aan de slag om vanaf 2017 iedere belastingaanslag na te trekken", vertelde zij. De controles over 2017 zijn gereed. De betrokken inwoners en bedrijven ontvangen eind van het jaar hun 'vergeten aanslagen' over dit jaar samen met een begeleidend schrijven. Hierin wordt gerefereerd aan de mogelijkheid om in 9 maanden gespreid te betalen en wanneer dat niet lukt, het aanbod om contact op te nemen voor een maatwerkoplossing. De wethouder benadrukte dat hier soepel mee om zal worden gegaan. Aan het oplossen van de jaargangen 2018 en 2019 wordt nog gewerkt. Zodra dit gereed is, worden deze aanslagen ook verstuurd. ,,Dan ontvangen de betrokkenen wel heel veel aanslagen tegelijk", vond Jan Bessembinders (CDA). Op zijn vraag of de aanslagen niet verspreid in de tijd (de eerst volgende pas over 9 maanden) verstuurd kunnen worden, kreeg hij geen gehoor bij de wethouder.

VERGETEN Hij vindt dat de gemeente met twee maten meet. Toen in maart van dit jaar bekend werd dat er teveel OZB-belasting was geïnd, werd besloten om dit uit interne kostenoverwegingen pas na een jaar terug te betalen. Bij deze tweede fout moet de gemeente geld ontvangen voor de 'vergeten aanslagen' en kan er niet gewacht worden.

Over hoe dit zover heeft kunnen komen werd lang gedebatteerd. Wat is er gedaan met de inwoners die hebben aangegeven dat zij geen aanslag hebben ontvangen, vroegen de fracties. De wethouder vertelde dat het probleem tweeledig was. Een aantal van deze oproepen zijn alsnog handmatig in het systeem gezet, maar niet allen. Vanwege een systeemfout is daarnaast in 2018 door het Kadaster de koppeling stopgezet en niet weer aangezet. Jhony Stalman (VVD) hoorde deze verklaring met stijgende verbazing aan. Wanneer alles is nagelopen kan de wethouder meer duidelijkheid geven over om hoeveel vergeten aanslagen het gaat.