• Raadsleden vinden zorg een belangrijk aandachtspunt.

    Joke van der Heide

'In 2022 stabiele zorgkosten'

WOUDENBERG De kosten van het sociaal domein, waaronder jeugdzorg en Wmo vallen, waren opnieuw een belangrijk onderwerp binnen het begrotingsdebat. Er was goed nieuws dit keer. Gezien de positieve ontwikkelingen heeft het college aangegeven dat er na 2019 nog twee jaar nodig zijn om weer een meer stabiele fase in de zorgkosten te krijgen.

Uit een onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat dit geldt voor de helft van de gemeenten. Ongeveer één op de vijf gemeenten verwacht dat dit proces langer gaat duren. Op de vraag van Michel Hardeman (CDA) of er licht in de tunnel te zien is in relatie tot de alsmaar stijgende kosten voor jeugdzorg en Wmo, was het antwoord van wethouder Marleen Treep dan ook positief. Zij vindt de transformatie, oftewel de veranderende aanpak van de zorg, een mooi traject en ziet de positieve effecten hiervan op de inwoners. Zij bevestigt dat het wel een kwestie van zoeken was, dat dit lang heeft geduurd en in financiële zin nog steeds een uitdaging is.

AANDACHTSPUNT Voor Elli van Oosterom (CU) blijft de zorg een aandachtspunt. Zij ziet wel dat steeds meer inwoners de weg naar de Coöperatie De Kleine Schans weten te vinden. ,,Dit geeft op korte termijn meer kosten, maar op lange termijn hopen we dat we door deze laagdrempelige manier van zorg aanbieden, kunnen voorkomen dat mensen dure en specialistische zorg nodig hebben. De transformatie is in gang gezet. Het gaat niet meer om 'waar heb ik recht op', maar 'wat heb ik nodig' om mee te doen", stelt zij.

Voor Jhony Stalman (VVD) is hierbij het toverwoord preventie. Het gaat niet om 'niet ziek zijn', maar gezond blijven. Burgers moeten worden gemotiveerd om gezond te leven en bewegen als het aan de VVD ligt. Verder vindt de VVD het belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid van de dienstverlening van de coöperatie zo te finetunen dat de burger het gaat begrijpen en er eenvoudiger gebruik van kan maken.

NETWERK Directeur van de coöperatie, Ellen van der Vlist, is het eens met de CU, maar ziet dat Woudenbergers nog wel moeten wennen aan die nieuwe aanpak. Ook met de VVD is zij het eens. Alleen kijkt de politiek volgens haar meer naar gezond blijven en als je hulp nodig hebt moet die er makkelijk zijn, terwijl de coöperatie eerst naar het netwerk kijkt als de inwoners hulp nodig hebben.

Ook als professionals nodig zijn. Dit laatste omdat de hulp effectiever en meer duurzaam is wanneer de omgeving de hulpvrager steunt.

De SGP vindt dat er een prachtige kerntaak ligt binnen het sociaal domein. Het grote beroep dat gedaan wordt op de jeugdzorg binnen Woudenberg vindt deze fractie getuigen van een groot maatschappelijk probleem. De SGP stelt de vraag of in een aanzienlijk aantal gevallen (v)echtscheidingen een onderliggende oorzaak vormen. Een stabiel gezin is voor de SGP een antwoord op dit maatschappelijke probleem. Als reactie geeft de gemeente dat problemen van kinderen vaak samenhangen met problemen in een gezin, maar dat de oorzaken van die problemen divers zijn.