• Woudenberg staat klaar voor sterke service

    John Haket

Ruimtegebrek bij De Camp

WOUDENBERG Na een rondgang langs de binnensportverenigingen blijkt dat de capaciteit van de twee sportzalen in De Camp ruim onvoldoende is om aan de behoefte te voldoen.

Joke van der Heide

Als oplossing komt de Stichting ABC met de bouw van een nieuwe turnhal, zo meldt de gemeente in de Kadernota 2019-2022. Een oplossing die de gemeente het komende jaar wil onderzoeken.

Vanaf het voorjaar 2017 heeft de Stichting ABC deze ruimteproblematiek bij de gemeente aangekondigd. In het voorjaar 2018 heeft er vervolgens een verkennend gesprek plaatsgevonden. Dit jaar blijkt de behoefte aan uitbreiding alleen maar gegroeid en voorziet Stichting ABC dat die behoefte, met de groei van het aantal inwoners, de komende jaren nog verder zal toenemen.

STAGNATIE Het gebrek aan capaciteit zorgt volgens Stichting ABC voor een stagnatie in de groei van met name de gymnastiek-, korfbal- en volleybalvereniging. Op dit moment zijn er al twee verenigingen die voor een deel van hun lessen gebruik moeten maken van andere locaties. Bij de volleybalvereniging wordt er uitgeweken naar de gymzaal van Reinaerde op de Heygraeff en door de gymnastiekvereniging Longa wordt af en toe gebruik gemaakt van een turnhal in Leusden. Een situatie die niet als ideaal wordt gezien, omdat dit afbreuk doet aan het 'gevoel van eenheid en betrokkenheid' bij de verenigingen.

Als uitbreiding naar een derde hal stelt de Stichting ABC voor om een specifieke gym/turnhal te bouwen. Voordelen zijn dat deze hal kleiner is dan een algemene sporthal en dat er gewerkt kan worden met een vaste opstelling van materialen en toestellen. Dit lost meteen de opslagproblemen op en de moeite om steeds weer veilig op en af te breken. Het leidt ook tot het vrijkomen van ruimte voor de andere verenigingen in de Grifthal, waar Longa nu traint.

COMPETITIE De aangekondigde plannen riepen vragen op bij de politiek. De VVD vroeg of er niet structureel een gehele vereniging ondergebracht kan worden op de uitwijklocatie van Reinaerde. Dan wordt er ook een 'gevoel van eenheid' gecreëerd. Volgens de gemeente is dit niet mogelijk gezien de faciliteiten die de gymzaal heeft of beter gezegd niet heeft. Vooral in het licht van de competitie is het kunnen ontvangen van gasten een eis van de sportbond. Daarnaast zitten de verenigingen graag bij elkaar, waarbij ze ook gebruik kunnen maken van de overige faciliteiten van De Camp.

De wens van de gemeente is om voor de Kadernota van volgend jaar inzichtelijk te hebben wat de mogelijkheden zijn. De gemeente hoeft niet het volledige bedrag zelf te subsidiëren. Er wordt ook gekeken naar wat de bijdragen van andere partijen kunnen zijn. Daarnaast heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om een renteloze lening te verstrekken.

Wethouder Pieter de Kruif geeft aan dat er meer informatie nodig is om te kunnen beoordelen of een dergelijke investering in relatie tot de bezuinigingsdialoog waar de gemeente voor staat, wel mogelijk is.