• Michel Hardeman: ,,Niet per definitie tegen stemmen.''

    CDA

Michel Hardeman (CDA): 'Kleurrijker college wenselijk'

WOUDENBERG Er zijn vier raadsleden die al voor hun derde, vierde of zelfs vijfde periode in de gemeenteraad van Woudenberg actief zijn. Zij hebben collega's zien komen en gaan. Raadsleden met senioriteit in het aantal dienstjaren. In de zomermaanden kijken zij met onze redactie terug op hun periode als raadslid. Deze week Michel Hardeman, CDA.

Joke van der Heide

Michel Hardeman zit voor de derde periode als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Woudenberg. Nadat hij zijn MBA-studie in de avonduren had afgerond had hij veel vrije tijd, die hij wilde invullen door iets maatschappelijks te doen, iets wat veel mensen raakt. Samen met zijn 'bonus' broer Erik Lokhorst besloot hij in 2010 de lokale politiek in te gaan.

HEFTIG Michel koos bewust voor het CDA. Vol trots vertelt hij dat het CDA een kleurrijke middenpartij is. ,,Onze partij vertolkt de brede mening van de maatschappij. Bij het zoeken naar een compromis kom je hier vaak op uit. Het CDA heeft echter wel een duidelijke visie, en dat betekent dat we van tijd tot tijd ook de randjes opzoeken", legt hij uit.

Die begintijd was best heftig. Doordat Gijs de Kruif stopte, werd Michel met 31 jaar direct gekozen als fractievoorzitter. Omdat er ook verkiezingen op komst waren moest er veel gebeuren. ,,Hoewel ik nog onervaren was, voelde het debatteren meteen goed en behaalde het CDA 3 zetels."

VEELVRAAT Met een onervaren fractie, Danielle Vermaas en Tina van Ginkel waren ook nieuw in de raad, ging hij van start. Zij vonden samen snel hun weg. ,,Als een soort veelvraat nam ik alle dossiers door. Ik wilde alles weten om goed beslagen voor de dag te komen. Het kostte veel energie, maar leverde ook veel energie op. Op het moment dat ik niet meer die zelfde scherpte en adrenaline voel, moet iemand anders mijn taak overnemen." Dat is nu zeker nog niet het geval. Nu hij veel meer ervaren is, komen vraagstukken terug ,,en je wordt ook slimmer. Veel vragen stellen over de Veiligheids Regio Utrecht heeft bijvoorbeeld geen zin, als Woudenberg de enige gemeente is die een zienswijze indient. Je moet je energie praktisch inzetten'', stelt Michel.

De eerste twee perioden zat het CDA in de coalitie. In de oppositie vormde zijn derde periode een nieuwe uitdaging voor Michel. In het afgelopen jaar heeft hij veel geleerd. ,,Ik had gehoopt dat het niet zo anders zou zijn. Dat je met een constructieve houding als oppositie meer voor elkaar zou krijgen. Als CDA wil ik positief meedenken en niet per definitie tegen stemmen. Als wij een amendement indienen, is dat om het raadsvoorstel beter en meer CDA-proof te maken. Ik moet nu veel meer mijn best doen om een amendement goedgekeurd te krijgen."

DAADKRACHT In die zin is er veel veranderd. In zijn eerste raadsperiode werden 90 procent van de voorstellen unaniem aangenomen. In de tweede periode veranderde dat doordat de PvdA veel kritischer werd en nu is het debat nog kritischer geworden. Michel: ,,Ik zou willen dat het college wat kleurrijker was en meer ambitie en daadkracht toont. Misschien komt het door onervarenheid dat het college, uit een soort zelfbescherming, zo netjes binnen de lijntjes kleurt. Ik had meer verwacht van VVD en CU. Jammer bijvoorbeeld dat de ChristenUnie niet voor stemde met ons alternatief voor het ambtsgebed. Het was kiezen tussen geen ambtsgebed of tien minuten eerder."

BEZUINIGINGEN Moeite heeft hij met de opstelling van het college over de aankomende bezuinigingsdialoog. ,,Ik mis het gebrek aan dialoog en daarmee verbonden het gebrek aan regie van het college over die dialoog", stelt hij. Hoe het college van CDA en GBW de vorige bezuinigingsdialoog in 2013 oppakte ,heeft juist het meeste indruk op hem gemaakt in zijn tijd als raadslid. ,,Door de manier waarop het toenmalige college het oppakte raakte de dialoog het hele dorp. Onze fractie werd in die tijd veel benaderd door verenigingen die de subsidie echt nodig hadden. Dat betekent dat het subsidiebeleid goed was, maar het geld was er niet, en iedereen dacht constructief mee. De toon maakte de muziek."

ONBEREIKBAARHEID Het meest trots is Michel dat de onbereikbaarheid van de N-wegen en daardoor het ontstaan van sluipwegen meer dan ooit op de kaart staat. ,,Door onze inzet is dit geadopteerd door de hele raad."

Naast bereikbaarheid zal hij ook in de toekomst aandacht blijven vragen voor wonen en het bestrijden van eenzaamheid. Samen met zijn fractiegenoot Jan Bessembinders, een schaduwfractie van maar liefst vijf mensen en een actieve CDJA heeft hij alle vertrouwen in de toekomst.