Woudenberg op de kaart

De bijzondere contouren van de gemeente Woudenberg op de kaart van Nederland trekken mijn aandacht bij berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Soms nauwelijks te vinden, maar bij het bericht over de bevolkingsgroei was Woudenberg duidelijk zichtbaar: donkerrood gekleurd met een groei van meer dan 10 procent tot 2035. Als je dan op Woudenberg klikt, is de verwachting van de groei zelfs 19,5 procent!

Bij het kaartje over de vergrijzing in Nederland is Woudenberg gemiddeld. In 2018 was 18,6 procent 65 jaar of ouder (landelijk 19 procent) en in 2035 is de verwachting dat een kwart van de Woudenbergers en de Nederlanders 65-plusser is.

ALLEENSTAAND Vervolgens keek ik naar het kaartje 'alleenwonenden'. Nederland telt naar verwachting in 2035 een half miljoen meer alleenstaanden dan nu: 20 procent. Nu is dat ruim 17 procent.

Op dat kaartje zit Woudenberg bij de lichtere kleuren: 10,3 procent nu en in 2035 is naar verwachting 11,2 procent van onze bevolking alleenstaand.

Voor mij springt met name die groei van 19,5 procent eruit. Als je in aantallen mensen denkt, betekent dat 2.600 mensen meer dan de ruim 13.000 nu. Met die groei heeft de gemeente nu al te maken. De basisscholen hebben meer ruimte nodig en ook bij de sportvoorzieningen begint het te knellen. Bij verkiezingen denken we aan een extra stembureau, want een traditioneel hoge opkomst betekent met circa tienduizend stemgerechtigden een flinke klus op de verkiezingsdag.

VOORUIT Gemeenten om ons heen kijken vaak jaloers naar onze doorgaande groei met steeds voldoende woningbouwmogelijkheden. Daarin heeft de gemeente een historie van vooruit kijken. De mooie wijk het Groene Woud is bijna klaar en volgend jaar hopen we dat de bouw van ruim 900 woningen in Hoevelaar van start gaat. Dit is alleen mogelijk, omdat steeds strategisch is nagedacht over de toekomst. Begin van dit jaar, voordat er maar een paal in Hoevelaar in de grond zat, heeft de gemeenteraad besloten om aan de overkant van de Stationsweg Oost de volgende bouwlocatie aan te wijzen. Voordat het zover is, moeten nog veel procedures doorlopen worden met natuurlijk de verkeerssituatie als belangrijk aandachtspunt.

Als je Woudenberg zo op een landelijke kaart van het CBS ziet, bevestigt dat de waarde van teruggrijpen op lijnen die in het verleden zijn uitgezet en waarop we verder bouwen voor de toekomst.