Onrust over nieuwe afvalinzameling

WOUDENBERG  Raadsleden hebben nog meer vragen van inwoners gekregen over het voorstel voor een nieuwe manier van afvalinzameling dan over het centrumplan. De voorgestelde veranderingen van een extra vierde kliko, inzameling naar één maal per vier weken en niet langer inzamelen via Wolfswinkel hebben tot discussie geleid onder inwoners.

 

Joke van der Heide

Op sociale media hielden de plannen van het college de gemoederen bezig. Op de laatste fractievergadering van de SGP waren de reacties bijna emotioneel vertelde Henk Jan Molenaar in de commissievergadering afgelopen week. Onder de SGP-aanhang zijn grote gezinnen met veel luiers als restafval. Waarom iets veranderen als het goed gaat was een veel gehoorde vraag. Molenaar benadrukte het belang van goede communicatie bij maatregelen, die mensen zo direct raken. Wie kan er dan tegen minder afval zijn vroeg hij zich af. 

De SGP zeker niet volgens Bart Radstaake (GBW). In november 2014 heeft de raad namelijk unaniem ingestemd met de invoering van duurzaam inzamelen via het Diftarsysteem. Daarbij wordt het principe van de vervuiler betaalt door de SGP, ook op andere onderwerpen, omarmd. Marleen Treep staat ook achter dit principe: ,,Je daagt mensen uit om hun best te doen de kliko minder vaak aan de straat te zetten. Ik had alleen niet verwacht dat tegelijkertijd de frequentie voor het ophalen van plastic en restafval naar één maal per vier weken zou gaan. Dat is misschien teveel in één keer. Een overgangsfase is ook een optie." Ervaringscijfers van andere gemeenten wijzen echter uit dat inwoners de kliko gemiddeld zeven keer per jaar aan de straat zetten. Vanuit inwoners kwam nog het voorstel om de kliko's alleen in de zomermaanden vaker op te halen. 

Erik Lokhorst (CDA) wees de wethouder op de impact van maatregelen als een vierde kliko. Zeker voor inwoners, die weinig ruimte hebben rondom huis. Op zijn de vraag of onderzocht is of er draagkracht is onder de bevolking was het antwoord van wethouder Gijs de Kruif nee. "Nee", antwoordde inspreker Kees Wolfswinkel ook op de vraag of de gemeente zijn bedrijf nog benaderd had. Hij voelt zich na bijna vijftig jaar aan de kant gezet. Vooral, omdat zowel de inwoners als de afdeling milieu van de gemeente zeer positief waren over de dienstverlening.

Daarbij zijn een aantal voertuigen al speciaal uitgerust voor het geregistreerd inzamelen, omdat Wolfswinkel dit ook doet voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. ,,Wij doen alleen niet de administratieve afhandeling en vragen op juridisch vlak, wanneer containers niet geleegd zijn. Dat speelt nu niet: wanneer er een klacht is, bellen wij met de wagen en wordt het meteen opgelost. Daar hebben wij geen advocaat voor nodig", aldus Wolfswinkel. Het besluit heeft gevolgen voor zijn bedrijf, want het gaat om een grote klus met vier auto's en tien man personeel, waarvan vier Woudenbergers. De optie dat ROVA zijn personeel, maar dan ook zijn wagens inhuurt, vindt Wolfswinkel prima. Nuchter geeft hij aan, anders commercieel aan de slag te moeten.Door beperkte capaciteit en ervaring heeft het college bewust gekozen voor een gemeentelijk samenwerkingsverband en daarmee niet voor Wolfswinkel. Met de kanttekening dat wanneer er voor een particulier bedrijf gekozen was, er aanbesteding had moeten plaatsvinden en Wolfswinkel de opdracht dan ook niet automatisch had gekregen. Of de raad akkoord gaat met de plannen en daarmee voorbij gaat aan de roep vanuit de inwoners, zal donderdag tijdens de raadsvergadering blijken.