• Dorine van Eijk, Corine Dercks (Jeugd-Punt) en Hester Klein-Schonewille (Coöperatie) bij de eerste evaluatie

    Cooperatie De Kleine Schans

'Op zoek naar verbinding' in de opvoeding

WOUDENBERG De opkomst bij de verbindingsavonden 'Opvoeden met lef' op de vijf basisscholen was laag. Maar uit de reacties van de aanwezigen bleek dat de organisatoren op het goede spoor zouden zitten: er is meer behoefte aan verbinding en contact, aan begrip en gehoord worden. Dit kwam uit de eerste evaluatie met de Hogeschool Utrecht, die de organisatoren van de verbindingsavonden heeft begeleid.

Joke van der Heide

Op de vraag hoe nu verder stelt Ellen van der Vlist, directeur van coöperatie De Kleine Schans: ,,Wij geven niet op. Wij zitten op het goede spoor, alleen zoeken wij nog naar wegen om meer verbinding tot stand te brengen tussen ouders, vrijwilligers en professionals binnen Woudenberg." Dit vindt zij belangrijk, omdat effectieve zorg een andere maatschappelijke aanpak vraagt. Een aanpak met een belangrijk rol voor de lokale gemeenschap, om met elkaar na te gaan welke hulp voor gezinnen passend is.

LAAGDREMPELIG Reden om te kiezen voor verbindingsavonden op de basisscholen was dat dit een 'veilige en laagdrempelige plek' leek waar ouders vaak komen. Dat bleek niet helemaal zo te werken. De eerste evaluatie laat zien dat het voor ouders niet vanzelfsprekend is om te praten over problemen bij de opvoeding van hun kinderen. Van der Vlist ziet dat mensen zich meer terugtrekken en deuren en ramen sluiten als het moeilijk gaat. Dit pakt volgens haar vaak negatief uit.

De conclusie die tijdens de avonden naar voren kwam was dat delen helpt, want ,,dan is het ook voor de ander minder moeilijk of eng om zijn of haar verhaal te vertellen. Humor is ook belangrijk. Door samen 'problemen' te delen kan je er samen ook om lachen en dat maakt het minder zwaar. Heb aandacht voor een ander. Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, aarzel dan niet maar spreek diegene aan. Mensen waarderen die betrokkenheid''.

RAPPORTAGE ,,Niet alleen als er wat aan de hand is, aandacht voor elkaar is altijd belangrijk", stelt Dorine van Eijk. Zij is pedagoog en onderzoeker en samen met haar collega Hanske Douwenga vanuit het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht betrokken bij dit project. De medewerking van het lectoraat wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Na deze eerste evaluatie zullen zij opbrengsten nader analyseren en komen zij in januari met een complete rapportage.

TUPPERWARE PARTY'S Ellen van der Vlist geeft aan: ,,In februari willen wij plannen maken voor een vervolg. Een aantal bezoekers van de avonden wil daar graag bij betrokken zijn en ook anderen zijn van harte welkom."

Tijdens de avonden waren er al tips, zoals het meer aansluiten bij bestaande activiteiten als ouderavonden op scholen, activiteiten binnen kerken of plekken waar ouders samen komen. Er was bijvoorbeeld een moeder die zei dat zij onzekerheden over opvoeden met andere moeders bespreekt bij de naailes. Ook werd het organiseren van opvoedparty's genoemd.

Buurtgezinnen organiseert deze zogenaamde tupperware party's over opvoeden.