• Joke van der Heide

Buren Henschotermeer voelen zich buitengesloten

WOUDENBERG Bij de gemeente Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug zijn brieven binnengekomen van omwonenden en aangrenzende campinghouders dat zij zich buitengesloten voelen bij de vaststelling van het toekomstplan voor het Henschotermeer.

De kritiek van de omwonenden en de aangrenzende campinghouders is dat zij geen uitnodiging hebben ontvangen voor de door de nieuwe exploitant, de familie Van de Lagemaat van Camping de Heijgraaf, georganiseerde informatiebijeenkomst op 18 juni. Tijdens deze informele bijeenkomst presenteerde Van de Lagemaat zijn toekomstplannen.

Toekomstplannen die grote gevolgen hebben voor het natuuraanzicht, maar ook voor de collega campinghouders in het gebied. Het gaat om plannen varierend van een activiteitenhal, 24-uursrecrecreatie tot de aanleg van een kinderboerderij.

Moniek van de Graaf (PvdA-GL) vroeg wethouder Anita Vlam in de commissievergadering wat de status van de bijeenkomst was. Er ontstond spraakverwarring over de woorden formeel en informeel en in hoeverre de exploitant met het organiseren van deze bijeenkomst voldoet aan zijn wettelijke verplichting om een goed participatietraject te organiseren voor de omwonenden.

Het ging volgens de wethouder wel om een formeel vooroverleg, maar dan in een informele zetting, daarna zal er ook nog een formele fase volgen, gaf zij aan. Volgens de buren die wel gekomen waren was het vervolgens niet duidelijk dat zij met eigen ideeen mochten komen. Briefjes daarvoor waren naar hun mening ergens verstopt neergelegd. De wethouder reageerde dat de exploitant juist wel veel reacties heeft opgehaald en nu bezig is om hier chocolade van te maken. Er wordt dan ook nog gewerkt aan een definitief plan.

Wim Merkens (GBW) deed een oproep aan de wethouder om de vinger aan de pols te houden en te zorgen dat er echt en goed contact komt tussen de exploitant en de buren. Hij benadrukte dat juist een goede afstemming nodig is. ,,Het zou toch jammer zijn als vele maanden later het bestemmingsplan niet vastgesteld kan worden omdat het participatietraject niet goed gelopen is", stelt hij.