Ingezonden brief: Falend asielbeleid

SCHERPENZEEL Onlangs, op verzoek van het COA, heeft de gemeente raad van ons buurdorp Woudenberg besloten, in sporthal de Camp 'tijdelijk'120 asielzoekers op te vangen. 120 asielzoekers... dat is toch wel een grote groep en een grote potentiële belasting voor een vrij kleine gemeenschap als Woudenberg.

Lukraak in haastige spoed wordt overal nu opvang uit de grond gestampt, zonder dat men zich lijkt af te vragen wat de consequenties voor omliggende dorpen of kleine gemeenschappen kunnen zijn. Denk aan de toestanden in het Drentse gehucht Oranje of dichter bij huis, massale rellen in het opvang centrum in Overberg.

Waren het nog op zichzelf staande voorvallen, dan zou men kunnen zeggen er is niks aan de hand en gelukkig zijn er ook goed functioneerden opvangcentra. Alleen we worden nu, niet alleen in Nederland maar in heel Europa, geconfronteerd met het falen van het hele asielbeleid. Niemand, tenzij je koppig je ogen sluit, kan dat ontkennen.

De symptomen van een exodus , die niks oplost zelfs een gevaar vormt voor de internationale stabiliteit, zijn overal zichtbaar. Overvolle opvang centra, agressie in en rond AZC's, fraude , misbruik van het asiel recht, winkeldiefstal en het lastig vallen van meisjes. En dan overal in (West) Europa.

Feiten, die nog steeds door de gevestigde politiek correcte orde, worden genegeerd en ontkend. Maar onvermijdelijk een bom zullen laten ontploffen, van haat, rechts extremisme, xenofobie en racisme. Hopelijk, lukt het in Woudenberg en als er zich problemen voort gaan doen, ze worden erkend, aangepakt en in de kiem gesmoord.

W.A. van Maanen, Scherpenzeel.