Gemeenten stellen opvanglocatie vluchtelingen beschikbaar (update)

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg stelt in samenwerking met de gemeente Leusden een opvanglocatie voor maximaal 150 vluchtelingen beschikbaar. Het gaat crisisnoodopvang voor een periode van 72 uur. De vluchtelingen worden opgevangen in de Grifthal, één van de twee sporthallen van sport- en cultureel centrum De Camp. De komende weken worden in de sporthal voorbereidingen getroffen. Beide gemeenten verwachten dat de vluchtelingen begin november zullen arriveren.

 

Edward Doelman

 

Met het inrichten van crisisnoodopvang komen Woudenberg en Leusden tegemoet aan een verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Beide gemeenten delen de kosten, zetten medewerkers in om de opvang te organiseren en coördineren de inzet van vrijwilligers. ,,Ik proef binnen de gemeente en de gemeenteraad de wens om op dit thema ook onze verantwoordelijkheid te nemen", stelt burgemeester Titia Cnossen, die benadrukt dat het COA behoefte heeft aan locaties voor kortdurende noodopvang: ,,Dit is hulp voor mensen in nood. We kunnen vluchtelingen niet op straat laten slapen."

 

VOORBEREIDINGSTIJD De Grifthal wordt vanaf begin november beschikbaar gesteld. ,,De afgelopen weken hebben ambtenaren van onze gemeente ook al geholpen bij crisisnoodopvang in Zeist. De ervaring daar en ook in andere gemeenten leert dat het qua organisatie een behoorlijke opgave is. Het gaat niet alleen om het klaarzetten van bedden, maar ook om het verzorgen van eten en ruimtes om baby's te verschonen", vervolgt Cnossen. Om die reden is voorbereidingstijd gewenst. ,,Daarnaast kan het COA zo ook in haar planning rekening houden met De Camp als opvanglocatie."

 

In principe gaat het om 72 uur noodopvang. Cnossen: ,,In andere gemeenten is gebleken dat deze tijdsduur later wordt uitgebreid met nog eens 48 uur. Of dit ook in Woudenberg aan de orde komt, valt nu simpelweg niet te zeggen. Het zou in theorie zelfs ook kunnen dat het COA helemaal geen beroep op Woudenberg doet." Met dat scenario houdt zij echter geen rekening: ,,Gezien de toenemende vluchtelingenstroom en de vragen van het COA is er gewoon behoefte aan noodopvanglocaties. Ik denk niet dat dit over ruim twee weken anders zal zijn."

 

ANDERE MENINGEN Cnossen beseft dat niet alle Woudenbergers en Leusdenaren de vluchtelingenopvang zullen ondersteunen. ,,De Haagse discussies raken verhit, maar ik geloof niet dat het zinvol is om daar uitgebreid aan mee te doen. Uiteraard zijn er mensen die de handen uit de mouwen willen steken, maar er zullen ook tegenstanders zijn. Dat mag óók, die ruimte moeten we bieden." Toch hoopt zij op een open ontvangst door de bevolking: ,,Hoe wil je zelf behandeld worden als je uit een oorlogsgebied in een vreemd land terechtkomt? Ongeacht alle meningen denk ik dat die vraag voorop moet staan."

De activiteiten die plaatsvinden in De Camp en in de andere sporthal zullen tijdens de crisisopvang gewoon doorgaan. Daarnaast vindt er enkele dagen voordat de opvanglocatie daadwerkelijk opent, een informatiebijeenkomst plaats voor omwonenden en andere belangstellenden. Zij krijgen dan de gelegenheid om hun vragen te stellen en in gesprek te gaan met de gemeente.

 

HULP BIEDEN Wat al wel vaststaat is dat de gemeenten op woensdag 28 oktober om 20.00 uur in De Korf in Leusden een vrijwilligersbijeenkomst organiseren, bedoeld voor inwoners en organisaties die willen weten hoe zij als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren. ,,Ik hoop dat veel Woudenbergers en Leusdenaren willen helpen, op wat voor manier dan ook. In Bunschoten-Spakenburg weet ik bijvoorbeeld dat er samen met vluchtelingen gevoetbald werd. Dat soort activiteiten kunnen we eventueel ook in Woudenberg organiseren en op elkaar afstemmen."

 

Zij vervolgt: ,,Ook hebben we dan waarschijnlijk in zicht wat inwoners verder kunnen betekenen. Misschien is er behoefte aan campingbedjes of andere praktische zaken, waarmee we De Camp gereed kunnen maken." Kleding en toiletartikelen zullen vermoedelijk ook gewenst zijn. ,,Maar wat die tekorten zijn, weten we waarschijnlijk pas op het allerlaatste moment, als de vluchtelingen arriveren."

 

Inwoners kunnen zich alvast aanmelden voor de bijeenkomst via vluchtelingen@woudenberg.nl.