• Gemeente Scherpenzeel

Gemeente start 'Leertuin' over delen privacygevoelige informatie

SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel start 15 januari met de Leertuin rondom privacy. In dit project maken bijna alle partijen op het gebied van jeugdgezondheidszorg & hulpverlening, onderwijs en andere partners binnen het sociaal domein afspraken over hoe zij het best kunnen samenwerken en hoe zij - gezien de integrale samenwerking - nog beter met het delen van gegevens om kunnen gaan. De Leertuin Privacy is gericht op het inzicht geven aan professionals in de jeugdzorg rondom het zorgvuldig delen van gegevens van inwoners. Het delen van te weinig gegevens is niet handig, maar het delen van teveel gegevens is ook niet nodig.De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente vraagt om een andere manier van denken en werken. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het principe van één gezin, één plan en één regisseur. Op deze manier heeft een gezin één aanspreekpunt en is er een eenduidige aanpak van problematiek. Ook wanneer daar meerdere instanties of partijen bij betrokken zijn. Om concreet invulling te geven aan dit principe is onder andere het willen, durven en mogen delen van informatie belangrijk.De Leertuin bestaat uit drie delen: een juridische scholing, een trainingsdag over hetgeen wat er geleerd is en een zogenoemde 'training on the job'. Na deze leermomenten zijn alle professionals in de gemeente Scherpenzeel op dezelfde wijze geschoold als het gaat om omgaan met privacy gevoelige informatie.