• Hannie van de Veen
 • Jos Boermans en Jeanine Schaling

  Hannie van de Veen
 • discussiëren bij de workshop over eenzaamheid

  Hannie van de Veen
 • Hannie van de Veen
 • samen tafelen in de Voorhof

  Hannie van de Veen
 • Volop gezelligheid bij het poffertjes eten

  Hannie van de Veen

'Eenzaamheid is subjectief'

WOUDENBERG In de week tegen de eenzaamheid hield Coalitie Erbij Woudenberg de workshop 'Eenzaamheid, nader beschouwd'. Daarnaast waren er activiteiten zoals een Italiaans buffet in de Voorhof en poffertjes eten bij Groenewoude.

Het poffertjes eten was een groot succes. Op de dag van de ouderen genoten mensen van de dagbegeleiding, Groenewoude, Kersentuin en Samen op Zondag in een tot de laatste stoel bezette Serre van koffie, thee, poffertjes, koekjes, vruchtensap, gezelligheid en accordeonmuziek van Karin Brons. Ook de workshop was druk bezocht. Afgevaardigden van Woudenbergse organisaties kregen hierbij informatie over eenzaamheid en discussieerden over vier stellingen. Wethouder Marleen Treep opende met een terugblik op het ontstaan van Coalitie Erbij Woudenberg. Er werden cijfers van GGD en CBS getoond over eenzaamheid in Woudenberg: 600 mensen leven geïsoleerd en eenzaam. Die eenzaamheid komt onder alle leeftijden en groeperingen voor. Opvallend was dat er in nieuwe wijken minder eenzaamheid zou zijn dan in een buitengebied als den Treek-Henschoten. Toch scoort Woudenberg beter dan het landelijk gemiddelde. Dat kan komen door een hechte dorpsgemeenschap, hoewel die ook benauwend kan zijn.

Spreker Jos Boermans van de landelijke Coalitie Erbij vertelde dat eenzaamheid een groot probleem is, of men nu wel of niet sociale contacten heeft. Ruim een miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam waarvan 20% jongeren. ,,Eenzaamheid is een subjectief begrip waarbij een onplezierig gemis ervaren wordt aan sociale relaties of kwaliteit daarvan. Mensen missen de verbondenheid met anderen.'' Sociale eenzaamheid betekent gebrek aan contacten, emotionele eenzaamheid, gebrek aan diepgang en kwaliteit. Oorzaken kunnen armoede, psychische problematiek, gebrek aan zelfvertrouwen, individualisering van de maatschappij en veranderende contacten zijn. Vaak is sprake van multiproblematiek of bieden voorzieningen geen oplossing. Vooral bij langdurige eenzaamheid ontstaat een negatieve spiraal met als gevolg gezondheidsrisico's, ongelukkig zijn, minder meedoen in de samenleving, kortere levensverwachting, kans op verslaving, negatief zelfbeeld en meer maatschappelijke kosten. Signalen die op eenzaamheid duiden kunnen, zijn verwaarlozing, claimgedrag, vaak niet thuis zijn, gordijnen dicht houden en neerslachtigheid.

Jeanine Schaling: ,,Minister de Jonge wil voor mensen van 75+ iets doen. Hij wil Meldpunten Eenzaamheid oprichten. Dat willen we in Woudenberg ook. Je kunt al merken dat het taboe rond eenzaamheid verdwijnt. Mensen komen er voor uit dat ze eenzaam zijn. Bij Samen op Zondag ontstaan daardoor juist contacten."

Na de pauze werd in groepjes doorgepraat aan de hand van 4 stellingen: wat kunnen we verder doen in Woudenberg, wat ga ik zelf doen om eenzaamheid terug te dringen, eenzaamheid kan iedereen overkomen en door sociale media hoeft niemand eenzaam te zijn. Men vond dat eenzaamheid iedereen kan overkomen. Over de invloed en de mogelijkheden van social media verschilden de meningen. Over eenzaamheid terugdringen werd gezegd nooit hulp op te dringen, maar de ander respectvol zijn eigen keuze te laten en niet alles uit handen te nemen. Zowel overheid, zorgprofessionals als burgers kunnen iets doen. Simpel contact leggen maakt al een wereld van verschil. In Woudenberg zijn veel activiteiten die kunnen helpen tegen eenzaamheid. Waarschijnlijk wordt in het voorjaar van 2019 een verdiepingstraining georganiseerd.