• Joke van der Heide

Druk op sociale huurwoningen: Meer vraag door nieuwe inwoners

WOUDENBERG  De raad noemt het actieplan voor de integratie van vergunninghouders een uitgebreide en zelfs ´rijke notitie´, waaruit de grote betrokkenheid van het college van burgemeester en wethouders bij dit onderwerp blijkt. Huisvesting en de druk op het aantal sociale huurwoningen is echter voor meerdere fracties een punt van zorg.

Joke van der Heide

 

HUIDIGE INWONERS Na uitgebreide discussie, tijdens de commissievergadering eerder deze maand, staat het actieplan op de raadsagenda van 27 oktober als bespreekstuk. In die vergadering hield Michel Hardeman (CDA) een emotionele betoog over de morele plicht om mensen die onder moeilijke omstandigheden huis en haard moeten verlaten te helpen. Hij benadrukte dat daarbij de huidige inwoners niet moeten worden vergeten en sprak zijn zorg uit over het aantal beschikbare sociale huurwoningen. Zeker aangezien het aantal vergunninghouders sterk is opgelopen, van 9 in 2013 tot 32 in 2016, met een verwachting van 35 tot 60 voor 2017. Net als iedere gemeente heeft ook Woudenberg de wettelijke verplichting om vergunninghouders te huisvesten.

 

HEFTIG DEBAT Wils van der Steen (PvdA) benadrukte eveneens het spanningsveld met de sociale huurwoningen voor Woudenbergers en vroeg zich af wat de kansen voor starters op een woning nog zijn. Naast de toename van het aantal vergunninghouders ziet Van der Steen de deelname van de gemeente Woudenberg in een regionaal woonruimteverdelingssysteem als de grote bedreiging. Al bij de besluitvorming in de raad van 24 april 2014 zette Van der Steen vraagtekens bij de gevolgen van het regionale systeem voor de eigen woningzoekenden, wat leidde tot een heftig debat met Bart Radstaake (GBW).

WONINGZOEKENDEN GBW was voorstander van deelname. Voorwaarde was echter wel dat er minimaal 60 procent van de sociale huurwoningen aan Woudenbergse woningzoekenden moet worden toegewezen. Dit percentage is in 2015 gedaald naar 35 procent, nadat het jaren boven de 60 procent lag. Met de toename van het aantal vergunninghouders voor Van der Steen reden om de discussie opnieuw in de raad te brengen. Hiervoor heeft de gemeente de mogelijkheid om sociaal maatwerk toe te passen, waarbij 25 procent van de sociale huurwoningen in ieder geval naar eigen woningzoekenden gaat.

 

TIJDELIJKE HUISVESTING Tot nu toe heeft de gemeente aan de taakstelling voor huisvesting aan vergunninghouders kunnen voldoen, mede doordat Vallei Wonen is gestopt met de verkoop van sociale huurwoningen. De druk op de sociale woningmarkt neemt door de groeiende stroom nieuwe inwoners echter toe, doordat de gemeente een relatief groot aantal éénpersoonshuishoudens (tijdelijk) zal moeten huisvesten. Circa 80 procent van de mensen in de opvang is alleenreizend of alleenstaand.

Met professionals op het gebied van wonen worden de mogelijkheden door de gemeente onderzocht. Nieuwe plannen, zoals de herontwikkeling van de oude locatie van de Jan Ligthartschool met zes sociale huurwoningen worden door de raad toegejuicht.