• In de laatste raadsvergadering gaf de raad een voorzet voor de bezuinigingsdialoog.

    Joke van der Heide

Belastingverhoging: 'nee, tenzij' of 'keihard nee'

WOUDENBERG In de laatste raadsvergadering van het jaar gaf de raad de kaders mee aan het college voor de bezuinigingsdialoog. Zowel oppositie- als coalitiepartijen spraken zich uit over de mogelijkheid om de rekening van het begrotingstekort neer te leggen bij de burger door belastingverhoging. Voor de coalitie is het 'nee, tenzij' en voor de oppositie een 'keiharde nee'.

Joke van der Heide

De oppositiepartijen CDA, PvdA-GL en SGP gaven in een amendement op de Kadernota aan dat zij niet willen dat in de inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden door het college verhoging van inkomsten door OZB-verhoging wordt meegenomen. Dit amendement werd met 7 tegen 8 stemmen verworpen.

De coalitiepartijen CU, GBW en VVD hadden een andere interpretatie van geen belastingverhoging. Hun amendement werd aangenomen met 8 tegen 7 en is het kader waar het college zich aan moet houden bij de vaststelling van mogelijke bezuinigingen. Hierin stond letterlijk: 'Geen belastingverhoging, tenzij de gewenste bezuinigingen van 250.000 euro per jaar niet volledig in de begroting gevonden kunnen worden'. Vooral voor de VVD is dit een opvallende stellingname. Hierop reageerde VVD-fractievoorzitter Jhony Stalman: ,,De VVD is niet voor een kleine overheid, maar voor een efficiënte overheid. Een overheid die alleen geld uitgeeft aan noodzakelijke dingen. En die als een sterke en strenge marktmeester eerlijk toegang creëert en garandeert voor de burgers en ondernemers. Niet alleen aan de aanbodkant, maar ook aan de vraagkant. Als een overheid niet uitkomt met zijn financiën en de benodigde maatregelen om dit te keren zijn uitgeput, dan kijken wij naar de inkomsten, en dat zijn belastingen. Uiteindelijk gaat het erom dat de financiële huishouding op orde is. Er zijn dan geen heilige huisjes."

VVD-wethouder Anita Vlam vertelde afgelopen week in een interview met RTV Utrecht dat het college vooralsnog niet van plan is om de gemeentelijke belastingen te verhogen. ,,Belastingverhoging is een allerlaatste mogelijkheid, als we het echt niet rond krijgen", zo legde zij uit. Het tekort is volgens de wethouder grotendeels ontstaan door het tekort op de Jeugdzorg en WMO. Volgens Michel Hardeman (CDA) geldt dit voor twee derde van de gemeenten. Hij heeft het college meerdere keren gevraagd of zij voorbeelden heeft van gemeenten waar geen tekorten zijn en wat deze gemeenten anders doen dan onze gemeente. Een ander punt is dat gemeenten wel geld krijgen van het Rijk, maar dat dit niet voldoende is voor alle taken die het Rijk hen vraagt uit te voeren. In dit kader noemt de wethouder klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, biodiversiteit en de nieuwe omgevingswet. In het najaar komt het college tijdens de begroting met bezuinigingsvoorstellen. De juiste weg, volgens Elli van Oosterom. Zij gaf aan dat het vragen van bezuinigingskaders aan de raad geen schoonheidsprijs verdient. Voor de burgers wordt dan duidelijk wat zij zullen merken van de bezuinigingen.