• Coalitiepartijen benadrukken wens om samen te werken met oppositie

    Joke van der Heide

'Behoorlijke koerswijziging college'

WOUDENBERG Afgelopen dinsdag debatteerde de raad over de financiële begroting voor 2019-2022. Een begroting met een positief saldo. Voor het tekort op de zorg wordt namelijk de reserve Dorpsvoorziening aangesproken.

In haar persbericht gaf de gemeente aan dat het een begroting is die ruimte biedt voor ambitie op het gebied van wonen, veiligheid, duurzaamheid en zorg. Moniek van de Graaf (PvdA-GroenLinks) heeft hierbij haar twijfels. Zij vraagt zich af hoe het college de achterstanden in sociale woningbouw gaat oplossen, zodat er voor iedere Woudenberger een betaalbare woning is, ook voor starters. Daarvoor zijn én middenhuur- én sociale huurwoningen nodig. Zij wees op de lange wachttijden voor sociale huurwoningen en het ontbreken van financiële middelen in de begroting om deze ambitie te realiseren.

Daarnaast mist zij concrete plannen voor biodiversiteit en is verbaasd dat GBW akkoord gaat met het kwaliteitsniveau voor het groenonderhoud, A-niveau voor het centrum en de begraafplaats en B/C-niveau voor de rest van het dorp. Dit was een verkiezingspunt van GBW zo stelt zij. Marco van de Hoef reageerde dat hij tevreden is met de collegeplannen. Hij had liever overal A-niveau gehad, maar dit is gezien de financiën niet realistisch. GBW en PvdA-GroenLinks waren enthousiast dat de gemeente in gesprek is met een mogelijke organisator voor het Nieuwjaarsfeest.

Elli van Oosterom (CU) was blij met de plannen voor verkeersveiligheid met een fietsbrug bij de Griftdijk, een oost-west- fietsverbinding en aanpak van de Nico Bergsteijnweg en de positieve reacties van alle partijen hierop. Michel Hardeman vroeg bij de nieuwe oost-west-fietsverbinding extra aandacht voor de verkeersveiligheid van de E-bike en oplaadpunten. Het CDA miste de concrete aanpak voor het probleem van eenzaamheid in de begroting en wees op de pasklare plannen van minister De Jonge. Wethouder Marleen Treep reageerde dat de plannen helaas nog niet zo pasklaar zijn.

Henk-Jan Molenaar (SGP) vroeg zich af wat voor signaal de gemeente afgeeft als direct na één jaar de OZB-verlaging van 2 naar 1 procent naar 1,5 procent gaat. Elli van Oosterom (CU) vond dit goed uit te leggen, omdat er druk op de begroting is en de verhoging gelijk loopt met de inflatiecorrectie. Jhony Stalman van de VVD bleek het daar mee eens te zijn. Voor de SGP zouden de extra inkomsten wel één van de mogelijke besparingen kunnen zijn, die worden ingebracht voor het tekort op de zorg.

In de Algemene Beschouwingen stelde het CDA dat het college een behoorlijke koerswijziging heeft gemaakt, ondanks de aanwezigheid van GBW als continuerende coalitiepartij. Marco van de Hoef (GBW) memoreerde de plezierige samenwerking met het CDA als coalitiepartner en het CDA-besluit om na deze verkiezingen niet langer deel te nemen aan de coalitie. Op zijn kritiek dat de inbreng van het CDA dit keer beperkt was, reageerde Hardeman dat het CDA, constructief is waar het kan en kritisch waar nodig. Jhony Stalman benadrukte hoe belangrijk het is dat de raad samenwerkt.