Columns

Columnist:

Titia Cnossen

Praat mee over veiligheid in je buurt

Van dinsdag 29 oktober tot maandag 16 december is mijn agenda flink gevuld met bijeenkomsten in de verschillende buurten en wijken van Woudenberg. Dan gaan we met elkaar in gesprek over veiligheid en leefbaarheid in uw straat of buurt.

Samen aan start van nieuw seizoen

In De Woudenberger van 9 juli wenste ik iedereen een mooie zomer toe, maar eind juli kreeg de zomer van dit jaar een zwarte rand door het vreselijke verkeersongeluk van een Scherpenzeelse familie, waarbij de vader en het 4-jarig meisje om het leven kwamen.

Een bijzondere 100-jarige

Mijn aanwezigheid bij de Truckersdag op De Heygraeff was dit jaar wat korter dan normaal, maar het was opnieuw een groot feest op zaterdag 21 september!

Woudenberg op de kaart

De bijzondere contouren van de gemeente Woudenberg op de kaart van Nederland trekken mijn aandacht bij berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Columnist:

Titia Cnossen

Het is zomertijd

Met de restauratie van het bordes sluit de gemeente Woudenberg een bijzondere eerste helft van 2019 af. Deze week vergadert de gemeenteraad na vier lange, voorbereidende vergaderingen voor de laatste keer voor het zomerreces en schakelen de raadsleden terug in zomerstand.

Columnist:

Titia Cnossen

De witte anjer als teken van respect

Ziet u deze week opvallend veel witte anjers in het knoopsgat van mensen om u heen? Die witte anjer is het symbool van waardering voor Nederlandse veteranen. De anjer wordt gedragen voorafgaand aan de Nederlandse Veteranendag op 29 juni.

Columnist:

Titia Cnossen

Een eindje meelopen

De week van de Avondvierdaagse is voor mij de kans om met basisschoolleerlingen een eindje op te lopen en een praatje te maken. De meest gestelde vraag blijft waar mijn ambtsketen is. Die beloofde ik om te doen bij het defilé op vrijdagavond.

Pagina's