Zomerreces is in zicht

Als de politiek vakantie heeft, wordt het woord ‘reces’ gebruikt. Dat is een periode waarin de gemeenteraad of Tweede Kamer niet vergadert. Na de raadsvergadering van donderdag 2 juli begint voor het Woudenbergse gemeentebestuur het zomerreces.

De gemeenteraad vergadert in september weer, maar voor het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders, ligt het werk niet stil. De collegeleden wisselen elkaar af in de zomerperiode. Als ik vakantie heb, is één van de wethouders loco-burgemeester. Zodat er toch noodzakelijke besluiten kunnen worden genomen en ondertekend.

Zo’n reces is een mooie periode om de versnelling bewust lager te zetten. Vanaf begin maart, toen het corona-virus ons leven ging beheersen, is ons werk en dat van veel medewerkers van de gemeente heel intensief geweest. Steeds moesten we de landelijke maatregelen vertalen naar de Woudenbergse praktijk. Daarnaast schakelden we over op digitaal vergaderen en zoveel mogelijk thuis werken. Fijn dat het werk zo door kon gaan, maar het is nu goed om afstand te nemen.

RECESSIE Bij het woord ‘reces’ denk ik ook aan ‘recessie’. De gevolgen van corona zijn steeds meer zichtbaar in de economie die in recessie is. Dat woord betekent teruggang of terugval. De economie krimpt. Ook veel Woudenbergers voelen dat omdat er geen inkomen meer is, maar vooral de onzekerheid over het voortbestaan van je bedrijf is moeilijk.

LINTJE Vrijdag 3 juli ontvang ik de drie Woudenbergers die in april al koninklijk onderscheiden zijn en die op 3 juli dan eindelijk de ‘versierselen’, het lintje, krijgen. Zo kon er in de coronatijd veel niet doorgaan. Het was vreemd om niet op bezoek te gaan bij echtparen die 50, 60 of meer jaren getrouwd zijn. Al dat soort momenten zijn niet meer in te halen, maar we hopen dat er weer een tijd komt voor dat persoonlijke contact.

Van de anderhalvemetersamenleving zijn we voorlopig niet af, maar de ruimte voor activiteiten wordt steeds groter. Met elkaar hebben we de verantwoordelijkheid om het coronavirus zo min mogelijk kans te geven zich te verspreiden: we houden afstand, vermijden drukte en geven elkaar de ruimte.

Niet voor alle Woudenbergers zal het erin zitten om op vakantie te gaan, maar graag wens ik u allemaal gezondheid en een mooie zomerperiode toe. Deze column gaat een poosje uit de lucht. Via deze weg spreek ik u graag in september weer.