Een bijzondere 100-jarige

Mijn aanwezigheid bij de Truckersdag op De Heygraeff was dit jaar wat korter dan normaal, maar het was opnieuw een groot feest op zaterdag 21 september!

Woudenberg liet zich weer van z'n beste kant zien als transportgemeente en met betrokkenheid bij onze mooiste wijk De Heygraeff. Glimmend gepoetste trucks met daarin de stralende meerijders geven je elk jaar weer kippenvel. Dank aan alle chauffeurs en vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

Daarna moest ik snel door naar de buren op camping De Heigraaf voor een ontmoeting met een bijzondere 100-jarige: de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB). In 1919 opgericht, het jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog.

De wereld was onrustig met aanslagen, het begin van de Pools-Russische oorlog, de opstand van de Britse koloniën Afghanistan, India, Malta en de onafhankelijkheidsstrijd van Ierland.

In Nederland stemde de Eerste Kamer voor het algemeen kiesrecht, ook voor vrouwen, de 8-urige werkdag en vrije zondag. Het was ook de tijd van Troelstra die de socialistische revolutie wilde uitroepen. In die tijd - een eeuw geleden - werd de CBOB opgericht met drie hoofddoelstellingen: het bevorderen van de zondagsrust, beter onderwijs voor schipperskinderen en het beperken van sluis-, haven- en bruggelden. Wat mooi dat deze binnenvaartschippers nog steeds in deze bond met elkaar meeleven en samenwerken.

75 JAAR VRIJHEID Ook nu zitten we in een onrustige tijd, op wereldniveau, maar ook in ons eigen land. Het helpt mij om dit in het perspectief van de geschiedenis te zien, de tijd van een eeuw geleden, maar zeker nu bij de herdenking van 75 jaar vrijheid.

Met de Utrechtse burgemeesters was ik vorige week op bezoek bij Hoeve de Beek en het educatief centrum van Grebbelinie in het vizier. Daar is vooral aan het begin van de Tweede Wereldoorlog hard gevochten en voel je hoe kostbaar onze vrijheid is.

Dat alles hebben onze honderdjarigen meegemaakt, maar het zijn ook de verhalen van echtparen die 60 jaar of meer getrouwd zijn. Dat maakt mijn bezoeken aan hen zo waardevol om in dat licht naar ons dorp te kijken.

Dan is het mooi om bij de opening te zijn van de Verloskundigenpraktijk De Vallei voor de begeleiding van de eerste 1000 dagen van een mensenleven. Fijn dat we zoveel mooie voorzieningen in ons dorp hebben voor oud en jong.